МОЛБА № 08-00 12569 / 01.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 04.03.2022 - 09:18

от монахиня К. С. - игумения на манастир "Рождество богородично", гр. Бургас, относно: Безконтролно замърсяване на зоната около манастира и вдигане на недопустим шум 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА