ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12589 / 10.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.03.2022 - 09:09

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Постоянната комисия по туризъм и Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ