ПИСМО 08 - 00 12685 / 31.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 01.04.2022 - 08:40
от Ч. Г., относно: 1. Предоставяне на резултат от спазване на чл.1 и глава пета от Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от община Бургас. 2. Публикуване на Изх. № 1342/23.03.2022г. от Омбудсман на Република     България.
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА