ПИСМО 08 - 00 12736 / 21.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 26.04.2022 - 09:28

от Стойко Танков - областен управител на област Бургас, относно: Подадени сигнали от Ч. Г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА