ПИСМО 08 - 00 12744 / 27.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 11:05

от Стойко Танков - областен управител на област Бургас, относно: Становище по т. 16 от дневния ред на 36-то заседание на ОбС

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА