ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 12745 / 27.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 14:20

от инж. Н. Туджаров - управител на "Тивекс" ООД, относно: Изменение и допълнение на транспортната схема на гр. Бургас в частта на ул. Крайезерна 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА