ЗАПОВЕД 08 - 00 12752 / 28.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 16:30

от Стойко Танков - областен управител на област Бургас, относно: Оспорено решение

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА