ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12765 / 03.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 10:48

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници от ДБГ, относно: Създаване на работна група с цел изработване на мерки за ограничаване популацията на гларусите на територията на Община Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ