ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12774 / 04.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 16:34

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на населени места и на кметските наместници в Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ