МОЛБА № 08-00 12780 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 14:54

от заинтересованите лица, живущи в жилищни блокове бул."Стефан Стамболов"№71, бул."Демокрация" бл. №168, 166 и 164 , относно: Обособяване на зона за целогодишно платено паркиране (синя зона) в УПИ I и II, кв.9, по плана на ж.к "Братя Миладинови" гр.Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА