ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12787 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 15:08

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна здравна карта

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ