ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12795 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищен обект, частна общинска собственост на Фондация “Невроезикова превенция срещу деменции“ с нестопанска обществено полезна дейност

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ