ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12803 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 17:02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрен проект на Общна Бургас "Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите", финансиран от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2014 - 2021, по процедура EMFAF - 2021-PIA- FLAGSHIP Водещи проекти за насърчаване на устойчивата синя икономика чрез регионално морско сътрудничество в регионите Атлантически, Черно море и Западно Средиземно море 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ