ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12818/ 10.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 10.05.2022 - 17:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00-197/26.04.2022 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ