ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12821 / 10.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 11.05.2022 - 08:35

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК  и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ