ПИСМО 08 - 00 12819 / 10.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 13.05.2022 - 08:43

от Ч. Г., относно: Участие на Община Бургас в програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020г-2022г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА