ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12832 / 16.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.05.2022 - 14:44

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договорите за управление на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, „Медицински център І–Бургас“ ЕООД и „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ