ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12830 / 16.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.05.2022 - 14:51

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна аптечна карта

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ