ЖАЛБА № 08-00 12840 / 20.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 26.05.2022 - 10:06

от И. Т. Н., относно:  Незаконно строителство в УПИ IV-291,292,293, кв.5 по плана на в.з "Минерални бани", гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА