ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12853 / 27.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 27.05.2022 - 16:48

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на общински бази за настаняване съгласно Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ