ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12882 / 13.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 14.06.2022 - 13:59

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви,както и финансова подкрепа на първия олимпийски шампион по бокс и дългогодишен спортен деятел Г. Костадинов

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ