ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12886 / 14.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 14.06.2022 - 16:16

от Георги Маринчев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи първенства
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ