ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12923 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 14:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение-част от имот публична общинска собственост разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с обща застроена площ 166,60 кв.м за нуждите на проект за създаване на Енергиен офис

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ