ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9285 / 11.11.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 14.11.2019 - 12:20

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии 

КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ