ПИСМО 08 - 00 12925 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:41

от А. Борисов - Главен оперативен Директор на "А1 Тауърс България" ЕООД, относно: Отдаване под наем на част от покривно пространство
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА