ПИСМО 08 - 00 12924 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:49

от А. П. Костадинов - Председател на клуб по спортна акробатика "Черноморец" относно: Дофинансиране на Международен турнир по спортна акробатика 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА