СИГНАЛ № 08-00 12944 / 20.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 22.06.2022 - 11:49

от инж.К. Николов - Председател на Областен читалищен съвет - Бургас и член на Върховния читалищен съвет на Съюза на Народните читалища в България, относно: Превишаване на правомощията и упражняване на натиск от кмета на с.Твърдица Л. Любенова
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА