ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12970 / 27.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 27.06.2022 - 15:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Oпределяне размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка - принудително преместване на ППС чрез техническо средство, регламентирана в Закона за движение по пътищата

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ