ПИСМО 08 - 00 12992 / 11.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 13.07.2022 - 10:09

от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Жалба №4633 отнасяща се за Рибарско пристанище "Сарафово-Бургас"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА