ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13002 / 14.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.07.2022 - 15:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерството на науката и образованието за включване на средищна детска градина на територията на Община Бургас в Списъка на средищните детски градини и училища
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ