ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13005 / 14.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 09:17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр.дело №2154/2020г. по описа на Бургаския районен съд, касаещо делба на недвижим имот, находящ се в кв.Крайморие
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ