ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13008 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 13:36

от Георги Маринчев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Даване на съгласие за финансова подкрепа чрез дофинансиране на предстоящи спортни събития, с организатор Сдружение "Клуб по плувни спортове Победа"- гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ