ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13017 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр.Бургас в обхвана на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф - част от територията на ПЗ "Север", гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.