ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13010 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на постоянен представител в Съвета на директорите на "Свободна безмитна зона - Бургас"АД
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ