ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13022 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:31

от Весна Балтина - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на  Община Бургас за подписване на договор за финансиране по проект „РегиониЗАКлимат“ (Regions for climate), финансиран по програма „Хоризонт Европа“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.