ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13024 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 19:56

от Весна Балтина - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Даване на съгласие и упълномощаване на представители на Община Бургас, „Иновационни системи – Бургас” ЕООД и Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб за подписване на партньорско споразумение и договор за финансиране на проект METACITIES, по програма Хоризонт Европа на ЕС 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ