ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13057 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 13:50

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Намаляване капитала на „Диагностично консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД. Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване от „Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ – гр. Бургас на сградата, оборудването и обзавеждането на „Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ