ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13062 / 18.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 15:29

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, , относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас, Република България и град Павлодар, Казахстан 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ