ПИСМО 08 - 00 13064 / 18.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 15:57

от д-р Васил Йовков - Председател на РК на БЗС гр.Бургас, относно: Програма "Със здрави зъби в 1-ви клас" /макрорамка/

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА