ДОКЛАД 08 - 00 13067 / 19.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 19.07.2022 - 16:02

от Постоянната комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет Бургас, изпълняваща функции на комисия по чл.12, ал.1 от НОРИПДУКИ, относно: Извършване на проверка по регистъра за подадени декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ при Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА