ЗАПОВЕД 08 - 00 13230 / 27.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 28.09.2022 - 09:54

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Констатиране на незаконосъобразност по т. 36 от дневния ред на 41-то заседание на Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА