ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13269 / 10.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 11.10.2022 - 10:19

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ