ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13266 / 10.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 11.10.2022 - 11:13

от Анета Младенова - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Чистота" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, движима вещ
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ