ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13284 / 12.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.10.2022 - 14:02

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на правата /учредяване на договорна ипотека в полза на Търговска банка/ за имоти с идентификатор 07079.605.384 и с идентификатор 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ