ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13293 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 10:47

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Организиране на информационна и медийна кампания, която да популяризира "горещите" телефони на Община Бургас, на които се подават сигнали за нередности, свързани с околната среда на територията на Община Бургас.
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ