ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13294 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 10:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване разчета за финансиране на капиталовите разходи и списъка с обекти, финансирани със средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2022 година 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ