ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13295 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 15:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства от бюджета на община Бургас за обезпечаване изпълнението на дейности по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ