ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13311 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 16:16

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за 2021 г. на Община Бургас и на концесионните договори. Одобряване на План за действие за общинските концесии на Община Бургас за 2022г.-2027г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ