ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13314 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 16:53

от Николай Димитров - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Даване на съгласие на "Благоустройствени строежи" ЕООД, да участва в консорциум, под формата на гражданско дружество по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за изпълнение на обществена поръчка на територията на Община Камено
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ