ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13316 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 16:50

от инж. Петко Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Актуализация на Приложения към  Договор  за обществена услуга за превоз на пътници № 04-06-66(692) / 10.06.2014 г. във връзка с придобити 56 броя нови електрически автобуси 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ